Πτυσσόμενα κάγκελα για πόρτες και παράθυρα

145 Eυρώ το m2  
+ ΦΠΑ με τοποθέτηση 
Ελαχιστη χρέωση 1,5 m2